Tuesday, August 09, 2005

عملیات ضد گلاب

س. عزیز لطف کرد و متن ایمیلی که برام فراسته بود را به فارسی هم نوشت. ما هر دو فکر کردیم که شاید این موضوع برای دوستان فارسی زبان جالب باشه. البته میدونم که خیلی از خواننده های این سایت هم به فارسی هم انگلیسی تسلط دارند اما خوب ضرری که نداره اگر فارسی این مطلب هم در سایت باشه.

فقط یک چیز دیگر هست و ان هم اینه که س. دسترسی به فانت فارسی نداشت و متن را برای من به پینگلیش نوشت و من به فانت فارسی تبدیلش کردم. بنا برین اگر اشتباه های دیکته پیدا کردین تقصیر من کم سواد است!

حالا این هم داستانی که س. برام فرستاد:


"این روزها به خاطر بمب گذاریهایی که در لندن اتفاق افتاد پلیس نیویورک به حالت اماده باش در امده. یکی از طرحای جدید گشتها یی هستند که داخل ایستگاهای قطار ساکهای مردم را میگردند و افراد مشکوک را بازجویی میکنند.

جالب اینه که سازمان امنیتی امریکا عوامل مشکوک را اینطور تعریف کرده: مردان جوان با قیافه های شرقی که احیانا لباس های گشاد پوشیده باشند که احیانا به شدت در حال عرق کردن هستند و یا به شدت در حال دعا کردن یا نماز خوندن هستند و یا بالاخره کسانی که بوی گلاب میدهند!

بارک الله به اقایون! گیرم که حفاظت 8 ملیون قطار سوار کار مهم و دشواریه ولی بعد از 4 سال فکر و برنامه ریزی و خرج جنگ علیه تروریزم انتظار نداشتم که اقایون این پولیسهای بیچاره را وادار به بو کردن تک تک قطار سواران نیویورکی بکنند!

به نظر من کسانی که در تهران و لس انجلس نشستند و هنوز فکر میکنند اگر امریکا فقط اراده بکنه مشکل ایران حل است به اندازه طراحان این عملیات ضد گلاب ساده هستند!"